Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/11/2019

Yêu cầu chung: Sư phạm tiếng Anh loại giỏi; Cử nhân: IELTS 7.5, TOFEL IBT 100; Thạc sĩ: IELTS 7.0, TOFEL IBT 95 Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên viên văn phòng Đảng - Đoàn thể (chuyên trách Đoàn, Hội) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên viên phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư khoa kỹ thuật và công nghệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên bộ môn pháp luật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên tiếng Nhật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên mạng máy tính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên khoa học máy tính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên kỷ thuật phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên Quản trị KS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Yêu cầu chung: - IELTS 6.1 Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giảng viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: - IELTS 6.0 Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thành viên Ban QLDA phụ trách thi công sân Golf Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Yêu cầu chung: Am hiểu Golf và kỹ thuật thiết kế sân Golf Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên viên quản lý hợp đồng tư vấn thiết kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư hạ tầng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành thạo Revit, Autocad, Project Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên viên tư vấn giải pháp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thư ký Ban QLDA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Phó giám đốc kiến trúc và giải pháp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng quản lý thiết kế kiến trúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng quản lý thiết kế nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Phó ban QLDA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên dịch vụ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

13/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên gói giỏ quà tết Lương: 5.000.000 Số lượng: 25

13/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/11/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH