Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Yêu cầu chung: Làm việc tại Phước Mỹ, Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2021

Yêu cầu chung: Làm việc tại Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

28/04/2021

Yêu cầu chung: Chấp nhận đi công tác xa Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 2.000.000 Số lượng: 5

28/04/2021

Yêu cầu chung: Bao ăn Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ KIÊM NẤU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TÀI XẾ XE NÂNG CÓ CHỨNG CHỈ XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

28/04/2021

Yêu cầu chung: Biết chữ.Có sức khỏe Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TÀI XẾ C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

28/04/2021

Yêu cầu chung: Biết rõ các tuyến khu vực miền trung Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG ĐẠI DIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TÀI XẾ XE LU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TÀI XẾ XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ HÀN LẶN DƯỚI NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

28/04/2021

Yêu cầu chung: Có chứng chỉ hàn 6G, chứng chỉ lặn Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN KHÔNG CÓ TAY NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN BẢO TRÌ CƠ/ VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KHO XUẤT NHẬP HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/04/2021

Yêu cầu chung: Thông thạo Word, Excel Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/04/2021

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm về ATLĐ, PCCC Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRÌNH DƯỢC VIÊN (Khu vực Hoài Ân-Hoài Nhơn) Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

27/04/2021

Yêu cầu chung: HKTT tại Hoài Ân-Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

23/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH