Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên cơ khí bảo trì, bảo dưỡng máy móc Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

17/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên phòng thí nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên QC ngành gỗ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kỷ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán bán hàng Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kỷ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe hạng F,FC Lương: 7.000.000 Số lượng: 30

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ sơn mộc, sơn PU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thiết kế gỗ sản phẩm ngoài trời Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KCS kiểm tra Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên tư vấn tín dụng Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

16/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Merchandiser (Theo dõi đơn hàng nội thất) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư xây dựng Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên nuôi tôm thương phẩm Lương: 8.000.000 Số lượng: 150

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ hồ đúc bi hầm cầu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Bảo vệ Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe ben Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh (booking online) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh tiệc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LĐPT bán hàng và giao hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LĐPT làm cửa sắt, nhôm Lương: 6.000.000 Số lượng: 20

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân chế biến gỗ bộ phận nguội Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

13/09/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH