Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN VẬT TƯ KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TỔNG HỢP KIÊM THỦ QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG SÀN GỖ CHÂU ÂU Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

19/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thiết kế tạo mẫu Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên CSKH (đi thị trường) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên tư vấn tín dụng thu nhập hồ sơ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân vận hành lò hơi tầng sôi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân gò, hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân đứng máy cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư cơ khi chế tạo máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bán hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG DẦU NHỚT Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

04/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân bao bì, đóng gói Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân phân xưởng Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kế hoạch/ kho Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE B2/C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/03/2020

Yêu cầu chung: Có sức khỏe và xe máy Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH