Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bảo trì điện, bảo trì cơ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân vận hành xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN DỤNG: Tiếp viên hàng không. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

13/07/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên lái xe Buýt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bán vé phục vụ trên xe Buýt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe tải bằng B/C Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao hàng hóa theo xe tải Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên tư vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 700

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 800

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên chuyên ngành kinh tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 800

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân vận hành máy công trình trục cẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên chuyên ngành hóa học & các ngành kỷ thuật khác Lương: Thỏa thuận Số lượng: 600

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân luyện kim Lương: Thỏa thuận Số lượng: 800

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cán bộ quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư cơ khí,điện, luyện kim, hóa học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 35

15/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Quảng Ngãi Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỷ thuật viên đồng sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỷ thuật viên sữa chữa chung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên mảrketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Sale Admin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên phụ tùng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH