Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên đứng máy, lắp ráp gia công linh kiện điiện, điện tử, kiểm hàng điện, điện tử Lương: 6.000.000 Số lượng: 300

06/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: 4.300.000 Số lượng: 15

06/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kỹ thuật vẽ Autocard Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thống kê Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thủ kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN DỤNG: Giáo viên dạy tiếng anh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/12/2019

Yêu cầu chung: CÓ CHỨNG CHỈ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

14/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên phiên dịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Làm việc trên tàu vùng biển gần KS Hoàng Gia Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kho vật tư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên tín dụng ngân hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

03/12/2019

Yêu cầu chung: Thành Phố Đà Nẵng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên tạp vụ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

03/12/2019

Yêu cầu chung: Làm việc theo ca luân phiên kể cả ngày lễ, tết và cuối tuần Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư điện tự động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ chạy máy phay kim loại CNC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Tổ trưởng tổ tinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Tổ trưởng tổ phôi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên canh chỉnh máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên lắp ráp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân đứng máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân đóng gói thành phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân phun sơn PU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân làm nguội Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên KCS kiểm hoàn thiện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thống kê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe giao & nhận hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/12/2019

Yêu cầu chung: - Có GPLX B2 trở lên Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chăm người già Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: Ở lại nhà chủ Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giúp việc gia đình & chăm bé 2 tuổi Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

03/12/2019

Yêu cầu chung: - Ở lại nhà chủ - Biết đi xe máy đưa đón bé đi học Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH