Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN, NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0036 Tỉnh Quảng Nam

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Quản lý chăm sóc khách hàng thị trường Đông Âu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

02/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phiên dịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1051 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ANH NGỮ GALAXY TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ TẠI BÌNH ĐỊNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH