Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM NHÂN VIÊN HOẠCH ĐỊNH/ NGHIỆM THU GỖ Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 10 NAM NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CANH CHỈNH MÁY Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM TỔ TRƯỞNG/ TỔ PHÓ SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 02 NAM TRƯỞNG BỘ PHẬN AIRDRY & SẤY Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM QUẢN ĐỐC/ PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM TRƯỞNG PHÒNG NGUYÊN LIỆU Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM GIÁM ĐỐC KHỐI NGUYÊN LIỆU Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-265 Tỉnh Bình Định

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẼ KỸ THUẬT HÀNG NỘI THẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG Tổ phun sơn Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG Tổ sơ chế (phôi) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 10.000.000 Số lượng: 02

27/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

27/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS NGUYÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-112 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GỖ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-076 Tỉnh Bình Định

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN XƯỞNG ĐỒ GỖ NỘI THẤT Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

24/02/2021

15/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LẮP RÁP Lương: 7.000.000 Số lượng: 15

21/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-072 Tỉnh Bình Định

21/02/2021

21/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN PHUN SƠN Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-233 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

15/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH NGUYÊN LIỆU Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0401 Tỉnh Bình Định

18/09/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0503 Tỉnh Bình Định

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0503 Tỉnh Bình Định

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TINH CHẾ GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0503 Tỉnh Bình Định

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SƠ CHẾ GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0503 Tỉnh Bình Định

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT MẪU Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

14/08/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

14/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG QC Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/08/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

14/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS LẮP RÁP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH