Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT CHUYÊN NGÀNH GỖ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0273 Tỉnh Bình Định

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHUYÊN NGHÀNH GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 4101432268 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT SƠN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0196 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KCS Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0178 Tỉnh Bình Định

28/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT GỖ CÁC CÔNG ĐOẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

21/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0179 Tỉnh Bình Định

21/04/2020

07/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY LĂN UV Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0179 Tỉnh Bình Định

21/04/2020

07/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY SƠN TỰ ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0179 Tỉnh Bình Định

21/04/2020

07/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0133 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân hoàn thiện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 875 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân lắp ráp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 875 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân tinh chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 875 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật sơn Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 875 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS chất lượng Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 875 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật đan mây Lương: 6.000.000 Số lượng: 0

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: 4.300.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật khung Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KSC Đan Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KSC Khung Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1088 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS kiểm tra Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 884 Tỉnh Bình Định

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý lắp ráp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng phun sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân bao bì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân chà mass Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân phun sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH