Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ Thuật Viên vận Hành Máy Móc Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

23/05/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

23/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc kỹ thuật Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

22/04/2024

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

22/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA QUẢN LÝ KỸ THUẬT DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

15/04/2024

15/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn kỹ thuật Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý công nghệ sơn Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VỀ SINH KHỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

21/03/2024

10/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc sản xuất Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

19/02/2024

04/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

01/12/2021

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

01/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

27/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

19/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

19/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-396 Tỉnh Bình Định

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-396 Tỉnh Bình Định

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG TỔ SƠ CHẾ-TINH CHẾ-THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-396 Tỉnh Bình Định

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-396 Tỉnh Bình Định

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA (KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: 21-332 Tỉnh Bình Định

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM NHÂN VIÊN HOẠCH ĐỊNH/ NGHIỆM THU GỖ Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 10 NAM NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CANH CHỈNH MÁY Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM TỔ TRƯỞNG/ TỔ PHÓ SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 02 NAM TRƯỞNG BỘ PHẬN AIRDRY & SẤY Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 05 NAM QUẢN ĐỐC/ PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM TRƯỞNG PHÒNG NGUYÊN LIỆU Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM GIÁM ĐỐC KHỐI NGUYÊN LIỆU Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 01 NAM GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-215 Tỉnh Phú Yên

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-265 Tỉnh Bình Định

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẼ KỸ THUẬT HÀNG NỘI THẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-421 Tỉnh Bình Định

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS NGUYÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-112 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH