Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận Spa, giải trí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0025 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0019 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ thi công phòng cháy chữa cháy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 839 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp viên hàng không Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 798 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cây xanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 763 Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 763 Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên dọn dẹp vệ sinh phòng học Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 761 Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 757 Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 734 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Tổng đài Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

20/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển dụng nhân sự làm việc tại TTMS Nguyễn Kim tại Quy Nhơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 61

11/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

11/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH