Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-129 Tỉnh Bình Dương

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-146 Tỉnh Bình Định

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: 0489 Tỉnh Bình Định

25/11/2020

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN - GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SỮA ABBOTT Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 21-030 Tỉnh Bình Định

13/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

04/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0468 Tỉnh Bình Định

04/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Maketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật quảng cáo Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 868 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ quảng cáo Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 868 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC VÀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/08/2019

Nhà ứng tuyển: 0214 Tỉnh Bình Định

21/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kinh doanh thị trường; NV cơ khí - quảng cáo. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 748 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Thợ sắt quảng cáo Thợ kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 722 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên làm quảng cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 707 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển: Nhân Viên PG ngành gỗ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/07/2019

Nhà ứng tuyển: 669 Tỉnh Bình Định

01/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tuyển dụng nhân sự vị trí: Nhân viên Marketing - Kinh doanh; Số lượng 02 người Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

26/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

26/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH