Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

06/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

06/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/01/2024

06/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

15/01/2024

20/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

08/01/2024

23/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-211 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-128 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-128 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-121 Tỉnh Bình Định

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-031 Tỉnh Bình Định

21/01/2021

20/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giáo viên dạy tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: 0463 Tỉnh Bình Định

12/11/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG / MERCHANDISER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: 0450 Tỉnh Bình Định

03/11/2020

17/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2020

Nhà ứng tuyển: 813 Tỉnh Bình Định

03/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE QUA MẠNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN HỌC THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0114 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

06/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phiên dịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1106 Tỉnh Bình Định

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 728 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng anh giao tiếp cho người lớn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1069 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng anh thiếu nhi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1069 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1049 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giáo viên tiếng anh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 720 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH