Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE QUA MẠNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN HỌC THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0114 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

06/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phiên dịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1106 Tỉnh Bình Định

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 728 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng anh giao tiếp cho người lớn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1069 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng anh thiếu nhi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1069 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1049 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giáo viên tiếng anh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 720 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH