Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BELL MAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0236 Tỉnh Bình Định

28/05/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0235 Tỉnh Bình Định

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0236 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0236 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0236 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0205 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DỌN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0181 Tỉnh Bình Định

27/04/2020

26/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN CA ĐÊM Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0034 Tỉnh Bình Định

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0010 Tỉnh Bình Định

14/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận tiếp tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG (thời vụ tết) Lương: 4.500.000 Số lượng: 6

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0002 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG(thời vụ tết) Lương: 4.500.000 Số lượng: 6

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0002 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN CA ĐÊM Lương: 4.500.000 Số lượng: 0

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0002 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0002 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0002 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1125 Tỉnh Bình Định

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1124 Tỉnh Bình Định

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1094 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giặt là Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp lạnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 725 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp nóng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 725 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 725 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân ca đêm và quản lý ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 854 Tỉnh Bình Định

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH