Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN CA ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-176 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-188 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-152 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-160 Tỉnh Bình Định

12/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Giám đốc điều hành Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-235 Tỉnh Bình Định

22/02/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-121 Tỉnh Bình Định

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Phục vụ Nhà hàng (Trong sân bay Phù Cát) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-018 Tỉnh Bình Định

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN VIÊN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21.007 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-006 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 21014 Tỉnh Bình Định

12/10/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BELLMAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 21014 Tỉnh Bình Định

12/10/2020

31/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐẶT PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: 0429 Tỉnh Bình Định

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VIẾT BÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0350 Tỉnh Bình Định

15/08/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUÂT BẾP ( NẤU ĂN ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 4100259518 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 4100259518 Tỉnh Bình Định

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 4100259518 Tỉnh Bình Định

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành Lương: 80.000.000 Số lượng: 1

17/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21-235 Tỉnh Bình Định

17/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0235 Tỉnh Bình Định

05/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0234 Tỉnh Bình Định

05/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0235 Tỉnh Bình Định

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 21.007 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TOUR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 21.007 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DỌN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0181 Tỉnh Bình Định

27/04/2020

26/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN CA ĐÊM Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0034 Tỉnh Bình Định

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0010 Tỉnh Bình Định

14/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận tiếp tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG (thời vụ tết) Lương: 4.500.000 Số lượng: 6

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0002 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH