Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0279 Tỉnh Bình Định

30/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0254 Tỉnh Bình Định

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0180 Tỉnh Bình Định

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0180 Tỉnh Bình Định

18/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH