Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-096 Tỉnh Bình Định

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-111 Tỉnh Bình Định

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0507 Tỉnh Bình Định

15/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KHO BÃI Lương: 006 Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: 0464 Tỉnh Bình Định

05/11/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0303 Tỉnh Bình Định

30/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0254 Tỉnh Bình Định

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0180 Tỉnh Bình Định

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0180 Tỉnh Bình Định

18/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH