Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật thi công hiện trường Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 821 Thành Phố Hà Nội

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành máy công trình trục cẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trắc địa công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 784 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân chăm sóc cây xanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 55

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 784 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trung cấp cầu đường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 784 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ hồ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 784 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hồ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 784 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trung cấp xây dưng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 784 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH