Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0221 Tỉnh Bình Định

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TOUR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0205 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: 4.200.000 Số lượng: 2

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0208 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0204 Tỉnh Bình Định

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC TỈNH BÌNH ĐỊNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0201 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0163 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CSKH (đi thị trường) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí, quảng cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 748 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BÁN DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0118 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0111 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bán hàng và giao nhận Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 674 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 748 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH SỈ ONLINE Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0104 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0088 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0088 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0086 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0074 Tỉnh Bình Định

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0072 Tỉnh Bình Định

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0068 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 873 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sale Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0041 Tỉnh Bình Định

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1138 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0020 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH