Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-181 Tỉnh Bình Định

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-249 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-030 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ FEDDY TUYỂN DỤNG NV KINH DOANH DỊP TẾT Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

08/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-033 Tỉnh Bình Định

08/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-196 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-196 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tiếp thị ngành hàng Unilever - Phù Cát, Tây Sơn Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

31/12/2020

Nhà ứng tuyển: 21-033 Tỉnh Bình Định

31/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHIÊU MỘ NHÂN VIÊN KINH DOANH - NGÀNH HÀNG FEDDY Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: 21-033 Tỉnh Bình Định

25/12/2020

24/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THỊ TRƯỜNG CHO FEDDY Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: 21-033 Tỉnh Bình Định

22/12/2020

22/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM UNILIVER Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: 21-033 Tỉnh Bình Định

16/12/2020

16/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0491 Tỉnh Bình Định

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 21-170 Tỉnh Bình Định

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE QUA ĐIỆN THOẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 21-170 Tỉnh Bình Định

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 21-254 Tỉnh Bình Định

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH KÊNH TIỀN MẶT Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

31/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0333 Tỉnh Bình Định

31/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21-140 Tỉnh Bình Định

30/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2020

Nhà ứng tuyển: 858 Tỉnh Bình Định

30/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU GOM KIÊM GIAO DICH VIÊN BƯU ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 966 Tỉnh Bình Định

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG GẠCH MEN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21.012 Tỉnh Bình Định

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG Lương: 50.000.000 Số lượng: 2

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21.012 Tỉnh Bình Định

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU GOM KIÊM GIAO DỊCH VIÊN BƯU ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Nhà ứng tuyển: 966 Tỉnh Bình Định

03/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0221 Tỉnh Bình Định

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: 4.200.000 Số lượng: 2

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 21-130 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 21-140 Tỉnh Bình Định

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC TỈNH BÌNH ĐỊNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0201 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0163 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CSKH (đi thị trường) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí, quảng cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 748 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BÁN DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0118 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0111 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH