Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dich viên tại Phù Cát Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dich viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Bình Định

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH