Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TẠO MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬ NHÂN NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

06/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỌA VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0329 Tỉnh Bình Định

30/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ FASHION DESIGNER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

22/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế tạo mẫu Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 919 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0104 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật thiết kế - đồ họa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ thiết kế mẫu + KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật thiết kế - đồ họa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế sản phẩm gỗ ngoài trời Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 884 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 825 Tỉnh Bình Định

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DUNG: NV vẽ kỹ thuật. Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 769 Tỉnh Bình Định

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

06/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH