Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Đăk Nông

02/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0154 Tỉnh Bình Định

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản trị hệ thống và an toàn thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0154 Tỉnh Bình Định

06/04/2020

06/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT ĐIỆN/VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0087 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật hạ tầng tại Fpt Bình Định Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện - điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH