Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật Điện/Viễn thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0087 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật hạ tầng tại Fpt Bình Định Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện - điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH