Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE HẠNG C, FC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0009 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0085 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 858 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 1027 Tỉnh Bình Định

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0165 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

07/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2/C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0145 Tỉnh Bình Định

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BEN, XE XÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0004 Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE TẢI VẬN CHUYỂN SẮT THÉP (HẠNG C) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0126 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe đưa đón công nhân Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 687 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái Taxi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 687 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0072 Tỉnh Bình Định

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE CON Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0072 Tỉnh Bình Định

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE ĐÀO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0066 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2,XE TẢI/XE NÂNG/XE XÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0059 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 858 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1104 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1138 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1100 Tỉnh Bình Định

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe giao & nhận hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1099 Tỉnh Bình Định

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bằng D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe ủi (hạng C) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: 880 Tỉnh Bình Định

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe đào (hạng C ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: 880 Tỉnh Bình Định

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe đưa đón công nhân (Bằng E) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe và nhận hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 674 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 912 Tỉnh Bình Định

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH