Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE XÚC LẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-272 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE BUÝT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-260 Tỉnh Bình Định

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE HẠNG B2(Kiêm giao hàng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-241 Tỉnh Bình Định

17/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE ĐẦU KÉO Lương: 10.000.000 Số lượng: 9

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-218 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-205 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE NÂNG CÓ CHỨNG CHỈ XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-194 Tỉnh Bình Định

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-194 Tỉnh Bình Định

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE LU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-193 Tỉnh Bình Thuận

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-193 Tỉnh Bình Thuận

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE XÚC LẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MÁY, THỦY LỰC, THỢ PHỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-172 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE CẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-172 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE, XE TẢI, XE ĐẦU KÉO CONTAINER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-172 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ C, FC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-129 Tỉnh Bình Dương

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE & GIAO NHẬN Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-177 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE ĐƯA ĐÓN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE HẠNG C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-249 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE ĐÀO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-107 Tỉnh Bình Định

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-107 Tỉnh Bình Định

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-141 Tỉnh Bình Định

12/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-069 Tỉnh Bình Định

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO NHẬN BẰNG Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-069 Tỉnh Bình Định

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-170 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE THÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0498 Tỉnh Bình Định

17/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 21-170 Tỉnh Bình Định

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe 16 chỗ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 0448 Tỉnh Bình Định

08/10/2020

31/10/2020

DANH MỤC NGÀNH