Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DỊCH VIÊN ĐỘC LẬP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0186 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 751 Tỉnh Bình Định

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0159 Tỉnh Bình Định

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0132 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0119 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0119 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kế hoạch kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh tế tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 903 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 903 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0043 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY HẠT ĐIỀU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0043 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tín dụng ngân hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 883 Thành Phố Đà Nẵng

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Ban QLDA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1037 Tỉnh Bình Định

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 901 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: 813 Tỉnh Bình Định

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 853 Tỉnh Bình Định

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chuyên ngành kinh tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Ngãi

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư thiết kế Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH