Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện, điện - điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0045 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ký sư điện -Điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0045 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận kỷ thuật bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên âm thanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện tự động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1095 Tỉnh Bình Định

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư khoa kỹ thuật và công nghệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên pháp lý dự án Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện, cơ điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1026 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 897 Tỉnh Bình Định

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 919 Tỉnh Bình Định

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật điện tử Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 868 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 868 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đứng máy, lắp ráp, gia công linh kiện điện, điện tử; Kiểm hàng điện, điện tử Lương: 5.000.000 Số lượng: 300

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 837 Thành Phố Hồ Chí Minh

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện tự động hóa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 824 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thi công điện hạ tầng Lương: 6.000.000 Số lượng: 50

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 790 Tỉnh Bình Định

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trung cấp điện Lương: 6.000.000 Số lượng: 7

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 790 Tỉnh Bình Định

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao đẳng kỹ thuật Lương: 8.000.000 Số lượng: 30

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 683 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện - nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 763 Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ - Kỹ sư tự động hóa (2 nhân viên) - Kỹ sư điện (2 nhân viên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH