Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0119 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 633 Tỉnh Bình Định

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ phó bếp Âu và tổ phó bếp Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 807 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 807 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 807 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 3.500.000 Số lượng: 4

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 807 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 807 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 787 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 787 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Bếp trưởng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 713 Tỉnh Bình Định

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên phục vụ; Nhân viên phụ bếp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 11

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 693 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Phục vụ Nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH