Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-268 Tỉnh Bình Định

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-257 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN/CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-256 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-229 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT SỮA CHỮA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-228 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-220 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-208 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sửa chữa, bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-225 Tỉnh Bình Định

03/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN LẶN DƯỚI NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-193 Tỉnh Bình Thuận

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-193 Tỉnh Bình Thuận

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN BẢO TRÌ CƠ/ VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-192 Tỉnh Bình Định

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-189 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỬA XE CƠ GIỚI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-167 Tỉnh Bình Định

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-151 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CNC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-112 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-107 Tỉnh Bình Định

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 20 NAM CƠ KHÍ ĐI LÀM VIỆC TẠI BỜ BIỂN NGÀ Lương: 23.000.000 Số lượng: 20

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-258 Tỉnh Bình Định

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-098 Tỉnh Bình Định

12/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ LÀM MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-084 Tỉnh Bình Định

08/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-068 Tỉnh Bình Định

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-256 Tỉnh Bình Định

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-022 Tỉnh Bình Định

11/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo Trì Cơ Khí Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

02/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-019 Tỉnh Bình Định

02/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH/BẢO TRÌ ĐIỆN, CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0496 Tỉnh Bình Định

17/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: 21-268 Tỉnh Bình Định

03/11/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: 21-268 Tỉnh Bình Định

03/11/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: THỢ ĐÚNG MÁY CNC, PHAY TIỆN, ĐỘT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: 21-268 Tỉnh Bình Định

03/11/2020

30/11/2020

DANH MỤC NGÀNH