Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH THỨC ĂN THUỶ SẢN (Làm việc ở Phú Yên, Khánh Hoà) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0159 Tỉnh Phú Yên

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động đã qua đào tạo Lương: 5.500.000 Số lượng: 100

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1015 Tỉnh Cà Mau

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: 5.500.000 Số lượng: 200

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1015 Tỉnh Cà Mau

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thực tâp sinh Lương: 5.500.000 Số lượng: 100

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1015 Tỉnh Cà Mau

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: 874 Tỉnh Bình Định

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH