Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ VỊ TRÍ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0186 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG THU NHẬP HỒ SƠ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0152 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn tín dụng Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 883 Tỉnh Bình Định

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH TÍN DỤNG (VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN) Lương: 007 Số lượng: 10

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH