Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0212 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0209 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0085 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤ MẪU Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0197 Tỉnh Bình Định

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỌC VIÊN CƠ KHÍ Lương: 4.500.000 Số lượng: 15

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0173 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN CÔNG SƠ CHẾ Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0200 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN THÀNH PHẨM Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0200 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0199 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN HOÀN THIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0196 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LẮP RÁP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0196 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TINH CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0196 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TẠO PHÔI Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0196 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0195 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0182 Thành Phố Hồ Chí Minh

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT BAO BÌ THỦY TINH Y TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0090 Tỉnh Bình Định

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0159 Tỉnh Bình Định

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0171 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG HỌC VIỆC SỮA CHỮA MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0170 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG GẠCH MEN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0169 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0169 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁM SÁT LÀM TẠI NÔNG TRƯỜNG TRÁI CÂY Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA Lương: 7.000.000 Số lượng: 300

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0166 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0165 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

07/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM EM BÉ 3 TUỔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0164 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành lò hơi tầng sôi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN GÒ, HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0149 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0149 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0146 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân phân xưởng Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: 716 Tỉnh Bình Định

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH