Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY YOGA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0393 Tỉnh Bình Định

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SPA Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0312 Tỉnh Bình Định

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN DƯỢC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0211 Tỉnh Bình Định

08/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CỘNG ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 755 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật viên X Quang Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 897 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thạc sĩ Y tế cộng đồng & điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

08/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Kỹ sư bảo trì; Nhân viên hóa lý; Dược sỹ đại học. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/07/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Bình Định

30/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên y tế. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 836 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH