Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-121 Tỉnh Bình Định

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0468 Tỉnh Bình Định

04/08/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0300 Tỉnh Bình Định

13/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0060 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận kinh doanh tiếp thị Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1116 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên Quản trị KS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Maketing Executive Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 993 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đặt phòng và giám sát đặt phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giám đốc điều hành khu Resort. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 713 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giám đốc điều hành khu Resort Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2019

Nhà ứng tuyển: 713 Tỉnh Bình Định

19/07/2019

31/07/2019

DANH MỤC NGÀNH