Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1052 Tỉnh Bình Định

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ trách nguyên vật liệu Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 904 Tỉnh Đồng Nai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ WAREHOUSE MANAGER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH