Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lập trình viên phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 795 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kỹ thuật sửa máy Photocoppy/ máy in Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 838 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kỹ thật game Bowling. Lương: 5.400.000 Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 679 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN MÁY VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

11/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH