Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-265 Tỉnh Bình Định

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN- BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-262 Tỉnh Bình Định

27/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ TRÁCH KỶ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-250 Tỉnh Bình Định

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-246 Tỉnh Bình Định

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-225 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV. CƠ ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-234 Tỉnh Bình Định

10/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-176 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỶ THUẬT CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-203 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-225 Tỉnh Bình Định

05/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-189 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-189 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-188 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-186 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-173 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-225 Tỉnh Bình Định

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-132 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-107 Tỉnh Bình Định

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-098 Tỉnh Bình Định

12/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-096 Tỉnh Bình Định

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-124 Tỉnh Bình Định

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIẸN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-088 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-063 Tỉnh Bình Định

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-276 Tỉnh Bình Định

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-276 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo Tri Điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

02/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-019 Tỉnh Bình Định

02/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỶ THUẬT CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

24/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0511 Tỉnh Bình Định

24/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH