Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

26/04/2024

11/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1000

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: 21-445 Tỉnh Quảng Ngãi

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: 21-445 Tỉnh Quảng Ngãi

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/12/2021

Nhà ứng tuyển: 21-432 Tỉnh Quảng Ngãi

14/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ SẤY Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

01/12/2021

Nhà ứng tuyển: 21-414 Tỉnh Bình Định

01/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: 21-342 Tỉnh Bình Định

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

25/08/2021

Nhà ứng tuyển: 21-326 Tỉnh Bình Định

25/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

23/07/2021

Nhà ứng tuyển: 21-307 Tỉnh Bình Định

23/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ AN TOÀN PCCC Lương: 16.000.000 Số lượng: 2

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 21-302 Tỉnh Trà Vinh

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ KỶ THUẬT Lương: 16.000.000 Số lượng: 28

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 21-302 Tỉnh Trà Vinh

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 8

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 21-302 Tỉnh Trà Vinh

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ KỸ SƯ TRƯỞNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 21-302 Tỉnh Trà Vinh

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 0503 Tỉnh Bình Định

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 21-420 Tỉnh Bình Định

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-265 Tỉnh Bình Định

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN- BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-262 Tỉnh Bình Định

27/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ TRÁCH KỶ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-250 Tỉnh Bình Định

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-246 Tỉnh Bình Định

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-225 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-176 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỶ THUẬT CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-203 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-316 Tỉnh Bình Định

05/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-189 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-189 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-188 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-186 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-173 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-225 Tỉnh Bình Định

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH