Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thương mại & Dịch vụ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1040 Tỉnh Bình Định

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên tư vấn khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 672 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên tổng đài. Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 687 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Tiếp viên hàng không. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

22/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

22/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển: Nhân viên Chăm sóc khách hàng tele sales Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

01/07/2019

Nhà ứng tuyển: 670 Tỉnh Bình Định

01/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH