Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên công nghệ thực phẩm hoặc hóa sinh Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1126 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: 012 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0043 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng thí nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: 751 Tỉnh Bình Định

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên quản lý nhân sự; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên thống kê; Trưởng phòng quản lý chất lượng; Nam trưởng phòng cơ điện; Nam nhân viên cơ điện; Công nhân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 109

23/08/2019

Nhà ứng tuyển: 624 Tỉnh Bình Định

23/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thạc sĩ Sinh học ứng dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

08/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH