Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 731 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc phân xưởng chế biến gỗ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp nóng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an toàn vệ sinh lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 731 Tỉnh Bình Định

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH