Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ HỘ SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-174 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 755 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 897 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH