Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN DƯỢC TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG DƯỢC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 21-124 Tỉnh Bình Định

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN THUỐC TÂY Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0261 Tỉnh Bình Định

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21-124 Tỉnh Bình Định

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ đại học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Bình Định

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0013 Tỉnh Bình Định

14/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ đại học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Dược sĩ Đại học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 675 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên thực tập nhà thuốc. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 730 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH