Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XUẤT NHẬP KHẨU - SALES Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0189 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1104 Tỉnh Bình Định

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT(SUPERVISOR) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0113 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên XNK Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1104 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0017 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1135 Tỉnh Bình Định

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1100 Tỉnh Bình Định

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1026 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 884 Tỉnh Bình Định

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Slale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên khách hàng - thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: 875 Tỉnh Bình Định

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý đơn hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 819 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng; Nhân viên xuất nhập khẩu; Nhân viên kế toán; Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

21/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

21/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH