Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0219 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0167 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁC SỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0082 Tỉnh Bình Định

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0063 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CƠ KHÍ-ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0059 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0054 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0040 Tỉnh Bình Định

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0027 Tỉnh Bình Định

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 25

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1134 Tỉnh Bình Định

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng quản lý nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy IELTS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1069 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1068 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC Lương: 8.000.000 Số lượng: 15

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1066 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1052 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng quản lý thiết kế kiến trúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên gói giỏ quà tết Lương: 5.000.000 Số lượng: 25

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1044 Tỉnh Bình Định

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe ben (hạng C) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: 880 Tỉnh Bình Định

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1029 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1026 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ tiện phay Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1026 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ phó bếp Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì cơ - điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH