Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0188 Tỉnh Bình Định

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0030 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch/ kho Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: 716 Tỉnh Bình Định

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0145 Tỉnh Bình Định

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0004 Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1014 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI BÌNH ĐỊNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0076 Tỉnh Bình Định

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1020 Tỉnh Bình Định

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0060 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬ NHÂN QTKD/MARKETING/KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0059 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 873 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng kinh doanh dự án Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1023 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý PX Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 850 Tỉnh Bình Định

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu thuế( Địa bàn phường Đống Đa) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 966 Tỉnh Bình Định

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên XNK Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH ỐNG NHỰA Lương: 1.200.000 Số lượng: 4

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0009 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu thuế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 966 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Merchandier staff Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1100 Tỉnh Bình Định

25/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý khu vực Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1119 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1119 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1069 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 909 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phụ trách quản lý chi phí và đấu thầu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH