Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-288 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-287 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-287 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-262 Tỉnh Bình Định

27/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH DOANH VẬN TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-259 Tỉnh Bình Định

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-258 Tỉnh Bình Định

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-258 Tỉnh Bình Định

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT/CHUYÊN VIÊN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-258 Tỉnh Bình Định

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-255 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-254 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 7.000.000 Số lượng: 100

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-252 Tỉnh Bình Định

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-252 Tỉnh Bình Định

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-248 Tỉnh Bình Định

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-242 Tỉnh Bình Định

17/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-230 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-228 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-224 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-224 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 30

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-222 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-220 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-219 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-212 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-212 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-210 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-188 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-170 Tỉnh Bình Định

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-164 Tỉnh Bình Định

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 20.000.000 Số lượng: 50

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-161 Tỉnh Bình Định

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 20.000.000 Số lượng: 5

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-161 Tỉnh Bình Định

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ TRÁCH SALE MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-152 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH