Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 00124 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư hạ tầng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng hoặc cầu đường Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 914 Tỉnh Bình Định

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH