Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

06/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

06/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0329 Tỉnh Bình Định

30/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0215 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0101 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư kiến trúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng quản lý thiết kế nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng quản lý thiết kế cảnh quan Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH