Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0204 Tỉnh Bình Định

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 400.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0203 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0158 Tỉnh Bình Định

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giám sát Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 919 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng & giám sát hiện trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1029 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 972 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0045 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁM SÁT XÂY DỰNG -LẮP ĐẶT Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT (XÂY DỰNG LẮP ĐẶT) Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0033 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC XÂY DỰNG (Giám sát thi công hệ thống điện công trình) Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 0001 Tỉnh Bình Định

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thành viên Ban QLDA phụ trách thi công sân Golf Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó ban QLDA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1021 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 990 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Họa viên nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư QS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: anyahotel Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật công trình Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 946 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 941 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 919 Tỉnh Bình Định

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: 881 Tỉnh Bình Định

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 840 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 816 Tỉnh Bình Định

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH