Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP KIÊM THỦ QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê tổng hợp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 003 Số lượng: 1

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH