Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Marketing

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0204 Tỉnh Bình Định

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CONTENT Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0104 Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tiếp thị cho Unilever Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 841 Thành Phố Hồ Chí Minh

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG MARKETING Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH