Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ sư xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0173 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 822 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 827 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giám sát thi công hạ tầng điện, nước. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 759 Tỉnh Bình Định

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư điện - đện tử. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 758 Tỉnh Bình Định

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư cơ điện; Nhân viên kinh doanh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 715 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN GẤP 01 KỸ THUẬT GỖ NGOÀI TRỜI Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển kỹ sư xây dựng - Giám sát công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH