Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật máy tinh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng giám định bồi thường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1037 Tỉnh Bình Định

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật sửa máy Photocopy, máy in Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 838 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Lương: 003 Số lượng: 5

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN 2 THỢ VI TÍNH+2 THỢ SỬA MÁY PHOTO MÁY IN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH