Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNG Lương: 6.400.000 Số lượng: 3

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-194 Tỉnh Bình Định

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MERCHANDISER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

05/08/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG HCSN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0271 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0243 Tỉnh Bình Định

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 00124 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1129 Tỉnh Bình Định

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1084 Tỉnh Khánh Hòa

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên văn phòng Đảng - Đoàn thể (chuyên trách Đoàn, Hội) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 790 Tỉnh Bình Định

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 949 Tỉnh Bình Định

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý ban Giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 912 Tỉnh Bình Định

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký giám đốc Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 868 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kế hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 846 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 826 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 825 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên văn phòng /phiên dịch. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 712 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên chăm sóc khách hàng Nhân viên HCTH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 710 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn thư - Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

05/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp nóng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ KỸ THUẬT, HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế đồ gỗ outdoor Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Merchandiser ; Planner ; IE staff ; Logistic & warehouse; Logistic; Nhân viên vận hành xử lý chất thải; Bảo trì máy may. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 18

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, QUẢN LÝ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TRƯỞNG PHÒNG KD, NVKD - XNK, NV THỐNG KÊ, LĐPT, LÁI XE NÂNG, LÁI MÁY ĐÀO, SỮA CHỮA OTO, CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 03 KẾ TOÁN & 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 53

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH