Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-126 Tỉnh Bình Định

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0290 Tỉnh Bình Định

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO MẪU HOẶC GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0250 Tỉnh Bình Định

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0187 Tỉnh Bình Định

10/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 975 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 967 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH