Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Y TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

05/08/2020

31/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN BODY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0468 Tỉnh Bình Định

04/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN CHĂM SÓC DA Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

04/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0468 Tỉnh Bình Định

04/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH