Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0186 Tỉnh Bình Định

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1029 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên dịch vụ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1045 Tỉnh Bình Định

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH