Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Nhật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN, NHẬT Lương: 4.900.000 Số lượng: 5

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-024 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên tiếng Nhật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên biên, phiên dịch tiếng Nhật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH