Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAB QA MANAGER/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: 060 Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-162 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ HÓA CHẤT Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-076 Tỉnh Bình Định

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ HÓA- POLYMERR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0283 Tỉnh Bình Định

08/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÓA LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 21-124 Tỉnh Bình Định

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC(NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KỶ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0081 Tỉnh Bình Thuận

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ KỶ THUẬT VLXD Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0059 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ SILICAT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0059 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hóa lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Bình Định

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kỹ thuật - vật tư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kỷ thuật - vật tư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1031 Tỉnh Đồng Nai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hóa lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha màu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 927 Tỉnh Bình Định

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chuyên ngành hóa học & các ngành kỷ thuật khác Lương: Thỏa thuận Số lượng: 600

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Ngãi

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH