Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0251 Tỉnh Bình Định

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán-Hành chính Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0127 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1061 Thành Phố Hồ Chí Minh

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tín dụng văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 883 Thành Phố Đà Nẵng

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 633 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm kinh doanh khu vực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 727 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 820 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 800 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 800 Tỉnh Bình Định

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH