Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN GẤP GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH