Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN THƯ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: 0425 Tỉnh Bình Định

06/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 21.004 Tỉnh Bình Định

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC HC_NS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2020

Nhà ứng tuyển: 813 Tỉnh Bình Định

12/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN GẤP GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH