Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC XƯỞNG DICH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT VIÊN SỮA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0060 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sữa chữa ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc Showroom ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ sửa ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật viên đồng sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật viên sữa chữa chung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ tùng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kinh doanh; Nhân viên Kỹ thuật thợ máy ô tô. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 723 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH